Doelstelling

Doelstelling van de vereniging

De vereniging VROEM-VROEM is opgericht op 26 oktober 1989 te Medemblik en heeft ten doel het behouden van Solex-bromfietsen, evenals het organiseren van toertochten en andere evenementen met deze bromfietsen.

Lidmaatschap en contributie:

Het lidmaatschap Bedraagt € 20.00 per jaar
Gezinsleden betalen €13.00. Inschrijfgeld €5.00.
Bankrekening nr. 33.30.68.696 t.n.v. Solexvereniging VROEM-VROEM – Hoorn.
De vereniging houd contact met haar leden door middel van een 4 maal per jaar uit te geven clubblad,
Het organiseren van toertochten, een ledenvergadering en in het najaar een Feestavond.
Opzeggen gaarne voor 1 december.

Voorschrift:

Bij deelneming aan een toertocht is het te allen tijde verplicht een helm te dragen en de Solex te voorzien van een geldig kenteken.
De vereniging stelt zich niet aansprakelijk voor schade en/of letsel tijdens toertochten en/of evenementen.